Belçika'da, Brüksel Belediyesi tarafından bir iş başvurusu, başörtüsünü çıkarmayı reddeden bir kadın adayın bu talebi üzerine reddedildi. Bu olay, iş yerlerinde dini ve siyasi simgelerin kullanımı hakkında önemli bir tartışmayı gündeme getirdi. Kadın aday, işe alınmama kararının ayrımcılık olduğunu öne sürerek, 2021 Kasım'ında Brüksel İş Mahkemesine başvuruda bulundu. Ancak mahkeme, Aralık 2022'de, belediyenin dini ve siyasi simgelerle ilgili politikasının ayrımcılık teşkil etmediğine karar vererek, Brüksel Belediyesinin davranışını haklı buldu.Belçika iş mahkemesi baş örtüsü yasağını onayladı! 

Bu karar, aday tarafından temyiz edildi ve mahkeme, bu hafta yapılan temyiz başvurusunu değerlendirerek, önceki kararını onayladı. Mahkeme, kararını Avrupa Birliği'nin en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanının içtihatlarına dayandırdı. Avrupa Adalet Divanı, daha önce benzer bir dava üzerine, kamu kurumlarının, tarafsız bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla, dini simgeleri yasaklama hakkına sahip olduklarını belirten bir karar vermişti. Bu karar, başörtüsü takan bir çalışanın Ans Belediyesi aleyhine açtığı davada, çalışanın aleyhine sonuçlanmıştı.


Mahkemenin bu kararı, Belçika Laik Eylem Merkezi (CAL) tarafından memnuniyetle karşılandı. CAL, mahkemenin Avrupa Adalet Divanının içtihatlarına dayanarak aldığı kararın, ülke genelinde bir emsal teşkil edeceğine ve benzer durumlarda yaşanan tartışmalara bir son vereceğine inanıyor. Bu olay, Belçika'da ve Avrupa genelinde, iş yerlerinde dini ve siyasi simgelerin kullanımı ile ilgili yasal ve toplumsal normlar üzerine geniş çaplı bir diyalogun başlamasına neden oldu. Belediye yetkililerinin, memurların herhangi bir dini veya siyasi bağlılık belirtisi taşımalarının yasak olduğunu belirten yönetmeliklere işaret etmeleri, bu tür politikaların uygulanış şekli ve adaletli olup olmadığı hakkında daha fazla tartışma yapılmasını teşvik etti.

Yorum

Daha yeni Daha eski